Nieuwe training voor alle regionale netbeheerders

De zes regionale netbeheerders willen gezamenlijk een eenduidige klantbediening voor partijen in de energiemarkt. Aan ons is gevraagd een maatwerk trainingsprogramma op te stellen voor zo’n 200 deelnemers. Een mooie opdracht waar we met veel energie aan zijn begonnen!

‘Social learning’

De training die we specifiek hiervoor hebben opgesteld is vooraf met een selecte groep getoetst. De  deelnemers zijn zelf aan de slag gegaan met de e-learnings. Tijdens deze pilot werd veelvuldig gebruik gemaakt van het ‘communicatiecentrum’ van de e-learningtool. Het centrum is een communicatieplatform voor deelnemers en trainers om vragen aan elkaar te stellen en opmerkingen  te delen. Deze wijze van ‘Social learning’ geeft een extra dimensie in de samenwerking en openheid naast de individuele e-learnings, die iedereen op zijn eigen moment volgt.

Maatwerk sluit aan bij de praktijk

Het maatwerk trainingsprogramma bevat opdrachten die de deelnemer via de e-learningtool kan inleveren. De trainers beoordelen de opdrachten en koppelen dit ook weer terug via de tool. Een ander onderdeel  van het programma is een klassikale dag op locatie. De deelnemers brengen zelf praktijkcases in. Het geleerde uit de e-learnings wordt tijdens deze dag in praktijk gebracht met herkenbare cases om dit gezamenlijk te bespreken.

Met de pilot hebben we de trainingen beter kunnen afstemmen zodat voor alle partijen goed aansluit op de praktijk. Inmiddels zijn de eerste deelnemers met gestart met de e-learnings. We krijgen vooral veel positieve reacties.